Point 2 Point News

Tag : RSS

Punjabi News

ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 4-5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ‘ਚ

Point2PointNews
ਹਰਿਦੁਆਰ, 31 ਮਾਰਚ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਸਰਸੰਘਚਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ...